Fotografiet är min trygga zon.

Det händer att jag experimenterar med skulptur.