Egna uttryck

Uttryckt

Skydd 

Pablo 20x30 justerad.jpg

Pablo

Gnista

Utopi 

Återskapad 

Hot eller löfte

Vårsalong_2016.jpeg

Flykt

Minnet av vingslag web.jpg

Vingslag

Mind the gap web.jpg

Mind the gap

Carpe diem web.jpg

Carpe diem

Svart artefakt web.jpg
Svart artefakt