Människans strävan och sökande efter mening intresserar mig. Naturen fascinerar mig och jag är påverkad av brytningstiden som jag upplever att vi befinner oss i. Vår arts relation till natur och andra arter är ansträngd och självbilden är i gungning.

Min avsikt är inte att avbilda i objektiv mening. Jag söker samband genom att låta världar mötas. 

Uttryckt

Skydd 

Pablo

Gnista

Utopi 

Tillblivelse

Carpe diem

Följeslagare 

Triptyk

Flykt

Återskapad 

Minnet av vingslag

Organisk tillväxt