Egna uttryck

Uttryckt

Skydd 

Pablo

Gnista

Utopi 

Återskapad 

Hot eller löfte

Flykt

Vingslag

Mind the gap

Carpe diem